Samospráva

Rozhodnutie - Návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Stará Turá na obdobie rokov 2022 - 2031 (verejná vyhláška)

Okresný úrad Trenčín, Publikované: 13.9.2022
Nastavenia cookies