Samospráva

„Rodinné domy súbor stavieb s príslušenstvom – SO 10 Distribučné rozvody NN“

„Rodinné domy súbor stavieb s príslušenstvom – SO 10 Distribučné rozvody NN“ na pozemkoch reg. „C-KN“ par. č. 402, 312/4, 99/1 a reg. „E-KN“ par. č. 546/203 v k. ú. Stará Turá

K stiahnutiu

Publikované: 10.6.2022 | Aktualizácia: 13.6.2022
Nastavenia cookies