Menu

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Hurbanova 128/25, Stará Turá, elokované pracovisko ZŠ ul. Komenského 320/1

Dňa 29.02.2016 predložilo mesto Stará Turá žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016 k výzve, ktorú zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Predmetom projektu mala byť rekonštrukciu strechy - zmena tepelnoizolačných vlastností a rekonštrukcia elektroinštalácie.

Celkové rozpočtové náklady: 82 612,76 Eur
Výška požadovanej dotácie: 74 351,48 Eur
Vlastné zdroje a spolufinancovanie: 8 261,28 Eur

Táto žiadosť nebola schválená.

Mesto Stará Turá, Publikované: 14.9.2017 | Aktualizácia: 14.9.2017