Menu

Rekonštrukcia studne

Dňa 09. 07. 2015 predložilo Mesto Stará Turá žiadosť poskytnutie podpory v rámci Programu TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ z grantového programu BAUMIT PRE AKTÍVNYCH ĽUDÍ.

Zámerom projektu bola obnova obecnej studne, ktorá stojí na verejnom priestranstve pred budovou Základnej umeleckej školy Stará Turá. Následne mala byť v tomto priestore vytvorená malá oddychová zóna pre deti, žiakov, rodičov, občanov i návštevníkov mesta.

Celková suma výdavkov: 1250 €
Žiadaná výška dotácie: 800 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 450 €

Mesto Stará Turá, Publikované: 12.9.2017