Menu

Rekonštrukcia strechy a výmena okien v BD č. 380

Na bytovom dome č. 380 na Ul. Gen.M.R.Štefánika bola rekonštruovaná strecha, vymenené plastové okná vo  všetkých obecných bytoch.

Celková výška nákladov:  34 712,79 €
Začiatok realizácie :     7/2014
Koniec realizácie     :    4/2015

Dodávatelia: V+V Trading - Vavák Stará Turá   /oprava strechy/, EUROVIN PRO s.r.o.  Stará Turá   /plastové okná/V roku 2016 boli v BD č. 380 na Ul. Gen.M.R.Štefánika dodané radiátory + termoregulačné ventily do všetkých bytov.

Celková výška nákladov  :   2 215,66 €
Nákup radiátorov:  11/2016

Dodávatelia:  STABILIT s.r.o. Nové Mesto n.Váhom,  TTI ENERGO s.r.o. Trenčín

Finančné zdroje: Mesto Stará Turá

Mesto Stará Turá, Publikované: 25.9.2017 | Aktualizácia: 25.9.2017