Menu

Rekonštrukcia spevnenej plochy za OD Jednota

Jednalo sa o rekonštrukciu spevnenej plochy za OD Jednota a tiež aj priľahlého chodníka SNP 149

Dodávateľ: Cesty Nitra a.s., Nitra

Termn realizácie: 10-11/2017

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 26.2.2018 | Aktualizácia: 26.2.2018