Menu

Rekonštrukcia spevnenej plochy pred Domom kultúry

Financované z rozpočtu Technických služieb Stará Turá v celkovej sume:
- v roku 2016: 20 747 €

Dodávateľ: TSST

Išlo o výmenu povrchov za zámkovú dlažbu, osadenie zemných a stožiarových svietidiel a realizáciu výsadby zelene.

Začiatok realizácie: 12/2015
Koniec realizácie: 5/2016

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 13.9.2017