Menu

Rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska na DK Javorina

V roku 2015 nám Ministerstvo financií poskytlo dotáciu vo výške 30 000 € na kapitálové výdavky- rekonštrukciu DK Javorina.

Predmetná dotácia bola použitá na rekonštrukciu sociálnych zariadení a rekonštrukciu vstupného schodiska do DK v celkovej nadobúdacej hodnote 42 264,93 € (rekonštrukcia sociálnych zariadení: 8 770,53 € a rekonštrukcia schodiska do DK Javorina: 33 494,40 €).

Zhotoviteľom stavby rekonštrukcie sociálnych zariadení bola stavebná firma Milan Sadloň, Černochov Vrch, Stará Turá.
Zhotoviteľom stavby rekonštrukcie vstupného schodiska bola firma KBT Piešťany s.r.o.

Stavebné práce prebiehali od augusta 2015 do decembra 2015.

Mesto Stará Turá, Publikované: 8.1.2016