Menu

Rekonštrukcia Domu smútku

Jednalo sa o časť rekonštrukcie okenných, fasádnych a dverných výplní.

Dodávateľ: Alumatic s.r.o., Stará Turá

Termín realizácie: 11/2017

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 26.2.2018 | Aktualizácia: 26.2.2018