Menu

Rekonštrukcia ciest

Jednalo sa o rekonštrukciu ciest:

  • úsek autobusovej linky na Papradi, úsek miestnej komunikácie od Ul.Hurbanovej do sídliska "Z" (Ul. SNP)


Dodávateľ: Cesty Nitra a.s. Nitra

Termín realizácie: 10-11/2017

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 26.2.2018 | Aktualizácia: 26.2.2018