Menu

Rekonštrukcia chodníkov

Jednalo sa  o rekonštrukciu chodníkov:

  • pred Hotelom Lipa
  • Ul. Hurbanova 139, 130, 136
  • Ul. Mierová - okolo mateskej škôlky
  • Husitská cesta - po viadukt
  • Ul. Štúrova - nový chodník
  • Ul. Jiráskova - časť od PT Universal po lekáreň
  • Ul. 8.apríl
  • Ul. Dibrovova

Dodávateľ: Cesty Nitra a.s. Nitra, Norma , s.r.o. Trenčianska Turná

Termín realizácie: 9-11/2017

 

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 26.2.2018