REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A SPEVNENÝCH PLÔCH V MESTE

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A SPEVNENÝCH PLÔCH V MESTE

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A SPEVNENÝCH PLÔCH V MESTE


V Starej Turej sa postupne od mesiaca apríl začalo s rekonštrukciou ďalších úsekov chodníkov a spevnených plôch v meste. Väčšina úsekov sa bude realizovať dodávateľsky, niektoré budú Technické služby robiť vo vlastnej réžií.

Mesto Stará Turá v roku 2021 do opráv chodníkov a spevnených plôch preinvestuje sumu viac ako 100 tisíc eur.

V rámci tohto objemu finančných prostriedkov sa bude realizovať dodávateľsky:

• Rekonštrukcia  chodníka na Ulici Hurbanovej – pokračovanie pred bytovými domami č. 152 a 154,
• Rekonštrukcia chodníka na Ul. SNP, napojenie z hlavnej ulice SNP okolo bytového domu č. 261 po druhý vchod, kde už je položená zámková dlažba,      
• Rekonštrukcia chodníka vo vnútrobloku na Lipovej ulici č. 6,
• Rekonštrukcia chodníka vo vnútrobloku na Lipovej ulici č. 8,
• Parkovisko pri poliklinike z ľavej strany kotolne, kde vznikne 12 nových parkovacích miest.

Ukončenie dodávateľských prác sa v prípade priaznivých poveternostných podmienok predpokladá do konca júna 2021.

Vo vlastnej réžii Technické služby budú realizovať:

• Rekonštrukcia chodníka na Ulici Hurbanovej pred bytovým domom č. 143 aj s náhradnou výsadbou za vyrezané ihličnaté stromy,
• Bezbariérový vstup na chodník pred budovou mestského úradu (už zrealizované),
• Urnové miesta a chodníky na mestskom cintoríne.

Tieto aktivity by mali byť  zrealizované do konca roka 2021.

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 6.5.2021 | Aktualizácia: 6.5.2021
Nastavenia cookies