Menu

Rekonštrukcia blok A - detský pavilón Polikliniky

Rekonštrukcia detského pavilónu bola prvá etapa z celkovej rekonštrukcie Polikliniky.