Menu

Projekt "Zintenzívnenie triedeného zberu odpadov v meste Stará Turá"

Projekt pozostával z propagácie,  obstarania kontajnerov, nádob a ručného vysokozdvižného paletovacieho vozíka na zlepšenie triedeného zberu v meste Stará Turá.  Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý dodávateľ tovaru.

Tento projekt bol spolufinancovaný z Recyklačného fondu v a z rozpočtu mesta Stará Turá.

 

Zhotoviteľ:  TAMPO CENTRUM, s.r.o. Hlohovec, PRIMUS s.r.o., Lietavská Lúčka

Celková výška výdavkov:  74 169,60 € s DPH

Výška dotácie:  70 370,00 € s DPH

Vlastné zdroje mesta:  3 799,60 € s DPH

Začiatok realizácie:  jún 2016

Koniec realizácie:  november 2016

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 25.10.2017 | Aktualizácia: 25.10.2017