Menu

Projekt: Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TÚV kotolne PK9 medzi bytovými domami Komenského 264, SNP 265 a 266

Realizovaná  akcia bola financované zo zdrojov spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne piati záujemcovia.

Zhotoviteľ : IZOTECH Group s. r. o., Nové mesto nad Váhom

Náklad : 88 254,20€ s DPH

Začiatok realizácie: júl 2014

Koniec realizácie: september 2014

Technický popis:  výmena vonkajších rozvodov ÚK a TÚV  medzi bytovými domami  Komenského 264, SNP 265 a 266 spôsobil jeho havarijný stav. V prechádzajúcom období sme behom jedného mesiaca uskutočnili dve havarijné opravy, raz to bolo ÚK, druhý raz TÚV. Po týchto skúsenostiach a odborných konzultáciách sme sa rozhodli uvedený stav riešiť výmenou teplovodu od bytového domu Komenského 264. Jestvujúce rozvody sa nahradili  novým tepelným kanálom zhotoveným z  predizolovaného potrubia PIPECO.

 

Technotur s.r.o., Publikované: 10.10.2014