Menu

Projekt: Výmena vodovodnej prípojky do areálu Jiráskova 168/16

Realizovaná  akcia bola financované zo zdrojov spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne piati záujemcovia.
Mesto ako vlastník odpredal pavilón T-štúdiu. Vodovodná prípojka zostala spoločná do areálu bývalých DJ. T-štúdio odmietlo spolupodieľať sa na havarijných opravách prípojky, tak sme si vybudovali vlastnú prípojku.

Zhotoviteľ : Ján Kubiš - AQUA, Stará Turá

Náklad : 3 363  € s DPH

Začiatok realizácie : august  2015

Koniec realizácie : september 2015

Technotur s.r.o., Publikované: 16.10.2015