Menu

Projekt: Výmena okien v objekte M. R. Š 380/45 – kancelárie, priestory Fitnes

Realizovaná  akcia bola financované zo zdrojov spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne piati záujemcovia.
Mesto Stará Turá ako vlastník nehnuteľnosti vymenil okná v bytových priestoroch a nevymenené zostali na prízemí a na 1.poschodí. Výmenu okien v uvedených priestoroch zabezpečil TECHNOTUR s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROWIN trade s. r. o., Stará Turá

Náklad: 7 350 € nie je platca  DPH

Začiatok realizácie : august  2015

Koniec realizácie : október 2015

Technotur s.r.o., Publikované: 16.11.2015