Menu

Projekt „Výmena okien a zateplenie obvodového plášťa – Hospodársky pavilón ZŠ Ul. Komenského Stará Turá“

Tento projekt bol financovaný z rozpočtu mesta Stará Turá.

Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ stavby: Stavokomplet s.r.o. Stará Turá.

Celková výška výdavkov: 54 209,69 EUR

Začiatok realizácie projektu: 09/2011

Skončenie realizácie projektu: 12/2011

Mesto Stará Turá, Publikované: 13.1.2012