Menu

Projekt: Výmena okien a dverí v areáli bývalých DJ Jiráskova 168/16, pavilón spoločnosti PreVaK

Realizovaná  akcia bola financované zo zdrojov spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne piati záujemcovia.
Veľmi zlý technický stav drevených okien a dverí, ktoré boli už skoro nefunkčné, nás prinútil ich vymeniť za plastové. Členenie bolo dodržané.

Náklad: 8 885 € s DPH

Zhotoviteľ: Slovaktual s. r. o. Myjava

Začiatok realizácie: november 2014

Koniec realizácie: december 2014

Technotur s.r.o., Publikované: 9.1.2015 | Aktualizácia: 11.9.2017