Menu

Projekt "Vybavenie učební ZŠ Stará Turá výpočtovou technikou"

Tento projekt bol financovaný z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom DATALANU v rámci národného projektu „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ dostali výpočtovú techniku v celkovej sume 19 413,69 €.

Dodávateľ: Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Realizácia: Rok 2014

 

ZŠ Stará Turá, Publikované: 19.12.2014