Menu

Projekt "Ul. Jiráskova - spevnená plocha"

Tento projekt bol financovaný z rozpočtu Technických služieb Stará Turá v celkovej sume 7 000 €.

Dodávateľ: Technické služby Stará Turá

Išlo o rekonštrukciu trávnatých plôch v sídlisku na Ul.Jiráskovej na spevnenú plochu

Realizácia: 9/2014