Menu

Projekt: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií "

Tento projekt bol financovaný z rozpočtu Technických služieb Stará Turá v celkovej sume 78 725,33 €.

Dodávateľ: Cesty Nitra, a. s.

Tu sa realizovali rekonštrukcia úsekov : Papraď Koštialova dol., Ul. Športová, časť Ul. Jiráskova, Časť Ul. SNP (sídlisko "Z"), časť Ul. SNP (od Domu služieb po Centrum voľného času)

Realizácia: 10/2013

 

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 15.11.2013