Menu

Projekt: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií "

 Tento projekt bol financovaný z rozpočtu Technických služieb Stará Turá v celkovej sume 79 887,68 €.

Dodávateľ: Stavby Nitra, s. r. o.

Išlo o rekonštrukciu miestnych komunikácii v úsekoch: časť úseku miestnej časti Papraď, Ul. Hurbanova, Námestie slobody – pri rímsko-katolíckom kostole smerom na Ul. Hurbanovu.

Realizácia: 11/2015

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 18.11.2015