Menu

Projekt: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií "

Tento projekt bol financovaný z rozpočtu Technických služieb Stará Turá v celkovej sume 67 920 €.

Dodávateľ: Cesty Nitra, a. s.

Išlo o rekonštrukciu úsekov: Papraď, Ul. Hviezdoslavova, Ul. Jiráskova

Realizácia: 10/2014

 

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 14.11.2014