Menu

Projekt "Rekonštrukcia chodníka pri Pošte a spevnenej plochy pred tržnicou"

 Tento projekt bol financovaný z rozpočtu Technických služieb Stará Turá v celkovej sume 12 908,87 €

Dodávateľ: TSST

Išlo o rekonštrukciu chodníka  pri Pošte smerom k tržnici a spevnenej plochy pred tržnicou a zboku tržnice.

Realizácia: 9/2015

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 16.10.2015