Menu

Projekt "Rekonštrukcia chodníka na Ul. 8. apríla"

Tento projekt bol financovaný z rozpočtu Technických služieb Stará Turá v celkovej sume 19 996,60 €.

Dodávateľ: Technické služby Stará Turá

Išlo o rekonštrukciu časti chodníka  na Ul. 8. apríla - od autobusovej stanice po odbočku do firmy Elster.

Realizácia: 9/2014

 

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 17.10.2014