Menu

Projekt "Rekonštrukcia chodníka na Nám. Dr. Schweitzera"

Tento projekt bol financovaný z rozpočtu Technických služieb Stará Turá v celkovej sume 10 924,41 €

Dodávateľ: Technické služby Stará Turá

Išlo o rekonštrukciu chodníka na Nám. Dr. Schwetzera - od autobusovej stanice po križovatku (pri lekárni)

Realizácia : 10/2013

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 15.11.2013