Menu

Projekt "Rekonštrukcia časti schodov pred Domom smútku"

Tento projekt bol financovaný z rozpočtu Technických služieb Stará Turá v celkovej sume:

  • rok 2015:  12 702,47 €
  • rok 2016: 17 497,15 €


Dodávateľ: TSST

Išlo o rekonštrukciu schodiska (menšia polovica) pred Domom smútku.

Začiatok realizácie: 8/2015
Koniec realizácie: rok 2016

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 18.11.2015