Menu

Projekt „Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa – MŠ na Ul. Hurbanova 142 Stará Turá“


Tento projekt je financovaný z rozpočtu mesta Stará Turá.

Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa a strechy jednotlivých pavilónov MŠ. Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ stavby: IZOTECH Group spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom.

Celková výška výdavkov: 127 850,00 EUR

Začiatok realizácie projektu: 11/2013

Skončenie realizácie projektu:

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 10.1.2014