Menu

Projekt "Priestor pred ZUŠ“

Financované z rozpočtu Technických služieb Stará Turá v celkovej sume 3 946,95 €
Rekonštrukcia priestoru pred ZUŠ

Dodávateľ: Technické služby Stará Turá

Realizácia: rok 2016