Menu

Projekt: Poliklinika, zariadenie KOS

Realizovaná  akcia bola financované zo zdrojov spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne piati záujemcovia.

Náklad: 43 081 € s DPH

Zhotoviteľ:  KLIMASOFT s. r. o., Piešťany

Začiatok realizácie: júl 2014

Koniec realizácie: september 2014

Technický popis: Namiesto jestvujúceho zastaraného, nehospodárneho technologického zariadenia bola namontovaná KOS ÚK a TÚV typu Decon  WLH 330,30W130.   

 

Technotur s.r.o., Publikované: 12.9.2014