Menu

Projekt „Parkovisko pri Dome kultúry v Starej Turej“

Tento projekt bol financovaný z rozpočtu mesta Stará Turá.

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov: SO 01 – Parkovisko a rampa pre ZŤP do DK, SO 02 – Rekonštrukcia vozovky MK, SO 03 – Odvodnenie vozovky MK a parkoviska a SO 04 - Verejné osvetlenie. Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ stavby: Cesty Nitra a.s.

Celková výška výdavkov: 48 232,84 EUR

Začiatok realizácie projektu: 08/2011

Skončenie realizácie projektu: 10/2011

Mesto Stará Turá, Publikované: 18.11.2011