Menu

Projekt: Oprava strechy spojovacieho krčka v areáli M. R. Š. 355/4

Realizovaná  akcia bola financované zo zdrojov spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne piati záujemcovia.
Pri opakovaných dažďoch došlo k zatečeniu spojovacieho krčku. Strechu sme havarijne opravili. 

Náklad : 989,00 € s DPH

Zhotoviteľ : VV TRADING Stará Turá

Začiatok realizácie : október 2015

Koniec realizácie : október 2015

 

Technotur s.r.o., Publikované: 16.11.2015