Menu

Projekt: Oprava strechy predajne Nábytok v areáli Mýtna 558/10

Realizovaná  akcia bola financované zo zdrojov spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne piati záujemcovia.

Náklad: 3 717 € s DPH

Zhotoviteľ: VV TRADING Stará Turá

Začiatok realizácie: máj 2014

Koniec realizácie: máj 2014

Mesto Stará Turá, Publikované: 6.6.2014 | Aktualizácia: 11.9.2017