Menu

Projekt: Oprava spevnenej plochy pri Dome služieb

Realizovaná  akcia bola financované zo zdrojov spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne piati záujemcovia.
Spoločnosť GAZDA postavila novú predajňu s parkovacími miestami. Nové parkovacie miesta výškovo nekomunikovali s jestvujúcou spevnenou plochou Domu služieb, ktorá sa využíva na zásobovanie prevádzok a zostala nefunkčná. Z uvedeného dôvodu sme zhotovili novú spevnenú plochu, ktorá výškovo nadväzuje na parkovné miesta GAZDA a bola odvodnená do dažďovej kanalizácie.

 

 

Zhotoviteľ : Viliam Petrovič - UNISTAV, Lubina

Náklad : 6 878  € s DPH

Začiatok realizácie : august  2015

Koniec realizácie : august 2015

Technotur s.r.o., Publikované: 18.9.2015