Menu

Projekt: Oprava ležatej kanalizácie v pivničných priestoroch bytového domu Mýtna 595/58

 Projekt: Oprava ležatej kanalizácie v pivničných priestoroch bytového domu Mýtna 595/58

Realizovaná  akcia bola financované zo zdrojov spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne piati záujemcovia.

Náklad: 1 774 € s DPH

Zhotoviteľ: KANAL  M. P. S. s. r. o., Senec

Začiatok realizácie: apríl 2014

Koniec realizácie: apríl 2014

MsÚ Stará Turá, Publikované: 16.5.2014