Menu

Projekt: Oprava bytu č. 36 bytového domu Mýtna 537/54

 Realizovaná  akcia bola financované zo zdrojov spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne piati záujemcovia.

Zhotoviteľ : TECHNOTUR s. r. o., Stará Turá

Náklad : 1 083 € s DPH

Začiatok realizácie : júl  2015

Koniec realizácie : august 2015

Technotur s.r.o., Publikované: 18.9.2015