Menu

Projekt: Oprava bytu č. 1 bytového domu Mýtna 595/58

 Realizovaná  akcia bola financované zo zdrojov spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne piati záujemcovia.

Zhotoviteľ : JUBE Team s. r. o., Nové Mesto nad Váhom

Náklad: 2 620 € s DPH

Začiatok realizácie: júl  2015

Koniec realizácie: august 2015

Technotur s.r.o., Publikované: 18.9.2015