Menu

Projekt „Multifunkčný priestor za DK Topolecká, objekt SO 03 Altánok + spevnená plocha“


Tento projekt je financovaný z rozpočtu mesta Stará Turá.

Projekt rieši výstavbu dreveného altánku a spevnenej plochy zo zámkovej dlažby. Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ stavby: UNISTAV – Viliam Petrovič, Lubina.

Celková výška výdavkov: 23 778,00 EUR

Začiatok realizácie projektu: 10/2013

Skončenie realizácie projektu: 12/2013
 

Mesto Stará Turá, Publikované: 10.1.2014