Menu

Projekt „Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č. 263 a 264 Stará Turá“

Tento projekt je financovaný z rozpočtu mesta Stará Turá.

Projekt rieši výstavbu viacúčelového ihriska s umelým športovým certifikovaným povrchom na priepustnej pryžovej podložke podľa vypracovanej zadávacej dokumentácie, ktorý je v súlade s STN EN 14 877 vrátane záchytného sieťového oplotenia a športového vybavenia. Plocha viacúčelového ihriska – povrch tartanového typu, TYP C v celom profile farebný EPDM, bezšpárový: 300 m2 Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ stavby: MARO s.r.o., Sučany.

Celková výška výdavkov: 34 000,00 EUR

Začiatok realizácie projektu: 10/2012

Skončenie realizácie projektu: 5/2013

Mesto Stará Turá, Publikované: 7.6.2013