Menu

Projekt: Dom špecialistov, zariadenie KOS

Realizovaná  akcia bola financované zo zdrojov spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne piati záujemcovia.

Náklad: 36 066 € s DPH

Zhotoviteľ:  KLIMASOFT s. r. o., Piešťany

Začiatok realizácie: júl 2014

Koniec realizácie: september 2014

Technický popis:  jestvujúce technologické zariadenie odovzdávacej stanice /OST/ Domu     špecialistov bolo po technickej a ekonomickej životnosti, a tak sa ho prevádzkovateľ rozhodol nahradiť novou modernou technológiou, domovou kompaktnou odovzdávacou stanicou /KOS/  ÚK a TÚV typu Decon  WLH 180W110. Požadované funkcie vykurovania a prípravy teplej vody zabezpečuje nainštalovaný riadiaci systém firmy Delta Controls, ktorý komunikuje s centrálnym dispečingom, umiestneným na CPK, nepretržite. Obdobné stanice sú nainštalované na odberných miestach v rámci celkovej modernizácie tepelného hospodárstva. 

Technotur s.r.o., Publikované: 15.8.2014