Menu

Projekt "Dom kultúry"

Financované z rozpočtu Technických služieb Stará Turá v celkovej sume:
V roku 2015:   5 322,72 €
V roku 2016:  15 424,28 €

Rekonštrukcia priestoru pred Domom kultúry Javorina.

Dodávateľ: Technické služby Stará Turá

Začiatok realizácie: rok 2015

Dokončenie realizácie: rok 2016
 

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 13.1.2017