Menu

Projekt: Demontáž murovaného komína v areáli bývalých DJ Mýtna 558/10, hospodársky pavilón

Realizovaná  akcia bola financované zo zdrojov spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne piati záujemcovia.
Kotolňa v hospodárskom pavilóne je nefunkčná a demontovaná. Z kotolne zostal len murovaný komín, ktorý sa rozpadával a hrozilo, že sa celkom rozpadne. Z uvedeného dôvodu sa komín demontoval a strešná krytina sa opravila.

Zhotoviteľ: ICS s. r. o., Stará Turá

Náklad: 4 680 € s DPH

Začiatok realizácie: august  2015

Koniec realizácie: november 2015

Technotur s.r.o., Publikované: 11.12.2015