Menu

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska na Hurbanovej ulici Stará Turá platný od 1.8.2011


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA NA  HURBANOVEJ  ULICI  STARÁ  TURÁ
(PLATNÝ OD 1.8.2011)


1. POUŽÍVANIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA JE BEZPLATNÉ.

2. ČASOVÝ HARMONOGRAM PREVÁDZKY IHRISKA:
    PONDELOK – PIATOK                  08.00 – 14.00  HOD.        ŽIACI  ZŠ A SOŠ
                                                    15.00 – 18.00  HOD.        MLÁDEŽ A DOSPELÍ
                                                    18.00 – 21.00  HOD.        ODDIELY TJ,  PRÁVNICKÉ OSOBY
    SOBOTA, NEDEĽA,
    SVIATKY, PRÁZDNINY                   08.00 – 16.00  HOD.      MLÁDEŹ A DOSPELÍ
                                                     16.00 – 21.00  HOD.     ODDIELY TJ,  PRÁVNICKÉ OSOBY
    PO 21.00 HOD. JE VSTUP DO AREÁLU IHRISKA ZAKÁZANÝ !

3.  VSTUP:   
     • ŽIACI ZŠ A SOŠ V SPRIEVODE UČITEĽA
     • OSOBY MLADŠIE AKO 15 ROKOV V SPRIEVODE DOSPELEJ OSOBY

4.  IHRISKO JE URČENÉ NA TIETO ŠPORTY:
                                 • MINIFUTBAL                   •  HÁDZANÁ
                                 • NOHEJBAL                     •  TENIS
                                 • VOLEJBAL                      •  HOKEJBAL
                                 • BASKETBAL

5.  V AREÁLI IHRISKA JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ:
     •  POŽÍVAŤ ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A FAJČIŤ
     •  ODHADZOVAŤ ODPADKY A ZNEČISŤOVAŤ  IHRISKO
     •  POUŽÍVAŤ NEVHODNÚ OBUV (KOLIESKOVÉ KORČULE, KOPAČKY ...)
     •  JAZDIŤ NA BICYKLOCH, KOLOBEŽKÁCH, SKATEBOARDOCH A INÝCH PROSTRIEDKOCH
     •  POUŽÍVAŤ AKÉKOĽVEK OSTRÉ PREDMETY
     •  LEZENIE NA KONŠTRUKCIE  A SIETE IHRISKA, PRELIEZANIE OHRADENIA  A BRÁNOK

6.  AKÚKOĽVEK ZÁVADU TREBA IHNEĎ OZNÁMIŤ SPRÁVCOVI IHRISKA.

7.  ČASOVÝ HARMONOGRAM ZOSTAVUJE A RIADI SPRÁVCA IHRISKA.  KAŽDÝ JE POVINNÝ  RIADIŤ SA POKYNMI SPRÁVCU IHRISKA. 

8.  KONTAKT NA SPRÁVCU (IBA DO 21.00 HOD.):   0905 249 421,   0904 355 447

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 3.8.2011