Prerušená dodávka teplej vody v dňoch 7.6. - 18.6.2021!

202105241302350.sken-20210524

Spoločnosť TECHNOTUR, s. r. o. oznamuje, že z dôvodu vykonania úradných skúšok plynových kotlov v centrálnej plynovej kotolni, bude prerušená dodávka teplej vody v dňoch od 7.6. - 18.6.2021.
Technotur s.r.o., Publikované: 24.5.2021 | Aktualizácia: 24.5.2021