Menu

Prehľad poskytnutých športových dotácií v roku 2017

Ponúkame Vám prehľad poskytnutých dotácií v roku 2017  športovým klubom – žiadateľom o dotáciu - z rozpočtu mesta v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotácie boli poskytnuté v zmysle VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta. Spolu sa prerozdelila jednotlivým žiadateľom – športovým klubom v roku 2017 suma 31.149,90 €. V rozpočte na r. 2017 zostáva na prerozdelenie 2.850,10 €.

 

Poskytnuté dotácie podľa § 5 odsek 1 VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta – Dotácia pre športové kluby:

 

 

Športový klub

Poskytnutá dotácia na 1. polrok 2017  (v €)

Mestský futbalový klub

4.363,80

Tenisový klub Stará Turá

380,80

Lukostrelecký klub HH3D

613,20

Stolnotenisový klub

593,60

Wu-shu centrum Stará Turá

1.379,-

Strelecký klub Stará Turá

618,80

Mestský kolkársky klub

1.307,60

Mestský basketbalový klub

4.743,20

CELKOM

14.000,00 €

 

Poskytnuté dotácie podľa § 5 odsek 1 VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta – Dotácia pre športové kluby:

 

Športový klub

Poskytnutá dotácia na 2. polrok 2017

(v €)

Wu-shu centrum Stará Turá

2.269,40

Tenisový klub Stará Turá

189,-

Mestský kolkársky klub

1.467,20

Stolnotenisový klub

505,40

Mestský basketbalový klub

5.157,60

Mestský futbalový klub

4.411,40

CELKOM

        14.000,00 €

 

Poskytnuté dotácie podľa § 5 odsek 2 VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta – Dotácia pre športové projekty:

- Projekt: „Mama, ocko, sestra, brat poďme spolu športovať“  – žiadosť podával: Rodičovské združenie pri IV. MŠ

Celkové náklady projektu: 550 €, suma z grantu: 500,00 €

- Projekt: Po námestí na kolieskach – žiadosť podávalo: CVČ Stará Turá

Celkové náklady projektu: 230 €, suma z grantu: 200,00 €

- Projekt: Športový deň s detským parlamentom – žiadosť podával: Detský parlament mesta ST a CVČ St. Turá

Celkové náklady projektu: 400 €, suma z grantu: 381,00 €

- Projekt: Beh Dubníkom – žiadosť podával: Ján Kýška – toRun Stará Turá

Celkové náklady projektu: 550 €, suma z grantu: 500,00 €

- Projekt: Šikovná prípravka – žiadosť podával: Mestský futbalový klub Stará Turá

Celkové náklady projektu: 550 €, suma z grantu: 500,00 €

- Projekt: XIV. ročník hasičskej súťaže O pohár primátorky St. Turej – žiadosť podával: DHZ Drgoňova Dolina

Celkové náklady projektu: 165 €, suma z grantu: 150,00 €

- Projekt: Deň plný pohybu pre celé rodiny – žiadosť podávala: Bc. Katarína Vidová - Žihadielka

Celkové náklady projektu: 521 €, suma z grantu: 468,90 €

- Projekt: Lukostrelecký deň s náborom detí do lukostreleckého oddielu – žiadosť podávalo: OZ Horné Húščie 3D

Celkové náklady projektu: 550 €, suma z grantu: 100,00 €

- Projekt: Medzištátne štvorstretnutie žiakov a dorastencov v kolkoch – žiadosť podával: MKK Stará Turá

Celkové náklady projektu: 550 €, suma z grantu: 200,00 €

 

Celkovo za všetky projekty bola dotácia vo výške – 2.999,90 €.

 

Poskytnuté dotácie podľa § 5 odsek 3 VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta – priame dotácie:

OZ Horné Húštie 3D – lukostrelec Ľubomír Málek  – žiadosť o dotáciu na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvách sveta v 3D lukostreľbe – podporený sumou 150,00 €

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 20.12.2017 | Aktualizácia: 2.2.2018