Menu

Predaj palivového dreva - Lesotur, s. r. o.

 

Vážení občania, Lesotur s.r.o. vám oznamuje, že od pondelka 4.3.2019 začína s predajom palivového dreva nasledovne:

 

 

Cenník palivového dreva platný od 1.3.2019

 

 

Ceny dreva sú uvedené v €  s DPH na odvoznom mieste

 

        Palivo listnaté tvrdé  4 m dĺžky                                   m3                   60  ,- €

 

              

        Palivo ihličnaté  4 m dĺžky                                          m3                   30  ,- €

 

 

         Odpadové drevo listnaté                                             prm                    8  ,- €

         Odpadové drevo ihličnaté                                           prm                    2  ,- €

 

               Cena samovýroby podľa náročnosti terénu:

 

        Haluzina a zvyšky po ťažbe                                        prm               1- 4  ,- €

 

 

 

Označenie m3 – znamená 1 meter kubický, teda množstvo dreva bez akýchkoľvek vzduchových medzier, zisťuje sa objem dreva podľa priemeru polien – predáva sa v dĺžkach 4 m.

Označenie prm  - znamená 1 priestorový meter, teda drevo uložené v rovnaniach s rozmermi 1 x 1 x 1 meter vrátane vzduchových medzier medzi jednotlivými polenami – predáva sa v dĺžkach 1 m, prípadne 2 m.

 

 

Informácie o doprave dreva – v kancelárii spoločnosti Lesotur  s.r.o.   

 tel : 032 7764890, 7764887 – kancelária Stará Turá

        032 7760025 - kancelária Topolecká

Mob : 0918474320

 

e-mail: veronika.durcova@lesotur.sk, krsak@lesotur.sk

Lesotur s.r.o., Publikované: 5.3.2019 | Aktualizácia: 12.11.2019