Samospráva

Pozvánka na zasadnutie Komisie pre výstavbu a životné prostredie, dňa 6.6.2022 o 15.00 hod.

 
Mesto Stará Turá
Komisia pre výstavbu a životné prostredie


Pozvánka

Dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie Komisie pre výstavbu a životné prostredie, ktoré sa uskutoční

dňa 06.06.2022 o 15.00 hod.

v zasadačke MsÚ v Starej Turej na prízemí.

 

Program rokovania:

1. Majetkové záležitosti

2. Informácie o postupe prác ZaD č. 2 Územného plánu mesta Stará Turá

 

Stará Turá, 27.05.2022

 

Mgr. Iveta Gavačová
predseda komisie

 

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 27.5.2022 | Aktualizácia: 27.5.2022
Nastavenia cookies