Samospráva

Pozvánka na zasadanie komisie pre sociálne veci a bývanie dňa 12.04.2021 (pondelok) o 15.30hod.