Pozvánka na "Slávnostné otvorenie Železničného múzea Stará Turá"

201709140755160.tabula-zeleznicne-muzeum-tsk-upr

Dňa 30. 09. 2017, t. j. sobota, sa uskutoční akcia pod názvom "Slávnostné otvorenie Železničného múzea Stará Turá" v železničnej stanici Stará Turá. Otvorenie múzea je výsledkom dlhodobej činnosti dobrovoľných členov združenia Železničné múzeum Stará Turá. Od roku 2006, kedy sa činnosť múzea začala, členovia vo svojom voľnom čase zhromažďujú, reštaurujú, uchovávajú pre budúce generácie a prezentujú širokej verejnosti, školskej mládeži, turistom, i náhodným návštevníkom technickú históriu našich železníc. Túto činnosť vykonávajú členovia organizácie bez nároku na finančnú odmenu. Výsledkom ich práce je nielen veľké množstvo zachránených a zreštaurovaných exponátov a dokumentov, ale aj spolupráca so ŽSR pri rekonštrukcii budov stanice Stará Turá, vďaka ktorej dostali tieto stavby pôvodný architektonický vzhľad, aký mali v období ich vybudovania v roku 1928.

V tento deň sa bude otvárať prvá expozícia múzea, ktorou bude "Dopravný úrad" (dopravná kancelária) v miestnosti bývalej čakárne. Expozícia bude kompletne vybavená všetkým zariadením a predmetmi, ktoré používali zamestnanci pri výkone dopravnej služby v období 20. a 30. rokov 20. storočia. Počas dňa tu bude prebiehať výklad histórie s ukážkou obsluhy daných zariadení.

Ďalej bude slávnostne uvedená do prevádzky reštaurátorská dielňa a kancelária prednostu múzea v staničnom sklade na rampe, kde bude možné vidieť zariadenie dielne, v ktorej zastaralé prístroje z prevádzky dostávajú charakter výstavného exponátu, ako aj rozmerné exponáty v pôvodnom a obnovenom vzhľade. Ostatné expozície múzea budú postupne dokončené a uvedené do prevádzky pre verejnosť až po otvorení múzea.

Slávnostné otvorenie budú dopĺňať sprievodné akcie:
Hlavnou z nich bude jazda historických vlakov na trati Stará Turá - Myjava a Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom.
Uskutočnia sa tri páry jázd parného vlaku ťahaného rušňom 314.303 z roku 1898, ktorý bude nasledovať požiarny vlak spoločnosti LTE. Ďalej sa uskutočnia dva páry jázd unikátneho motorového vozňa M 120.417 z roku 1931. Na akcií sa zúčastnia i dva motorové vozne M 262.004 a M 262.007, ktoré prídu z Bratislavy.

Stručné info o jazdách vlakov:

- Odchody parného vlaku zo stanice Stará Turá smer Myjava:
8:20 hod,   12:20 hod,   16:20 hod.

- Odchody motorového vlaku zo stanice Stará Turá smer Myjava:
9:04 hod,   13:04 hod.

- Odchody motorového vlaku zo stanice Stará Turá smer Nové Mesto nad Váhom:
11:00 hod,   15:00 hod.

Kompletné cestovné poriadky historických vlakov budú k dostaniu zdarma v pokladni železničnej stanice Stará Turá, v Železničnom múzeu Stará Turá, v informačnej kancelárii INFOTUR a na mestskom úrade Stará Turá.

Predpredaj cestovných lístkov bude možný po telefonickom dohovore na 0908 762 336 Viliam Matuška.

Z dôvodu predpokladaného veľkého záujmu o jazdy historických vlakov žiadame návštevníkov o zhovievavosť, nakoľko tieto majú obmedzenú kapacitu prepravy cestujúcich.

V priestoroch stanice bude vystavená aj historická technika, ako napríklad osobný automobil Praga Piccolo 1932 či rebrinový voz z roku 1892.

Historickú atmosféru bude dopĺňať hudba Cimbalovej muziky Martina Janšta z Košarísk a Horňácká cimbálová muzika Petra Mičky z moravského Slovácka. Muziky budú reprezentovať oba štáty, ktoré táto trať spája. O 15.00 h. vystúpi Detský folklórny súbor TURANČEK zo Základnej umeleckej školy v Starej Turej.

Hudobným hosťom bude vzácny Cisársky a kráľovský komorný dychový orchester z Bratislavy pod dirigentskou taktovkou Doc. RNDr. Zbyňka Kubáčka CSc., ktorí odohrajú koncert z čias zašlej slávy Rakúsko-Uhorska.

V priebehu akcie sa bude možné v stanici Stará Turá odviezť na koľajových drezinách. V priestoroch reštaurátorskej dielne sa nachádza historická skladištná váha (do 1000 kg), ktorá návštevníka odváži, hoci aj s celou rodinou, pričom nameraný údaj dostane na vážnom lístku. Na tomto mieste bude taktiež prebiehať digitálna prezentácia historických fotografií z výstavby trate Veselí nad Moravou - Nové Mesto nad Váhom.

Akciu bude sprevádzať dobovo oblečený personál. Počas dňa sa bude prezentovať aj kopaničiarsky región prostredníctvom turistických informačných kancelárií.

Podrobné informácie nájdete na novovzniknutej internetovej stránke železničného múzea Stará Turá www.zmst.webnode.sk.

Táto akcia sa koná za podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta Stará Turá a mesta Myjava, Nadácie Život a ďalších partnerov.

 

Viliam Matuška, prednosta ŽM, Publikované: 14.9.2017 | Aktualizácia: 9.10.2017